Our Team

DSC_0437_edited_edited.jpg

Divasjyoti Parashar

Founder

Assam

PicsArt_10-07-01.43_edited.jpg

Anand Waghmare

Founder

Maharashtra

Liyana.jpg

Liyana Gasnafar

Communications

Kerala

Vishnupriya A.

Administration

Tamil Nadu

Dipanita Malik

Administration

Delhi, NCR

Mukta Pradhan

Customer Relations

Gujarat

Sambhab Kumar

Public Relations

Odisha

Sujay Dhanagare

Analytics

Maharashtra

Jubakshi Chakravorty

Communications

Assam

Gaurav N. Tripathi

Human Resource

Uttar Pradesh

Our Tutors

Abhilasha Sarma

BSc Medical Sciences (Hons.)

Biology

Assam

Payoja Ahluwalia

BA Pol Sc (Hons.)

English and Mathematics

Maharashtra

Risham Parmar

BSc Physics (Hons.)

Chemistry, Biology, Physics

Kerala

Sambhab Kumar

BA History (Hons.)

Social Sciences

Odisha

Aishwarya Jain

BSc Physics (Hons.)

Mathematics and Physics

Delhi

Debargha Roy

BA LLB (Hons.)

English and Social Sciences

Assam

Chirodip Naha

BA Pol Sc (Hons.)

English and Social Science

Bangladesh

Divasjyoti Parashar

BSc Physics (Hons.)

Physics, Mathematics, Geography

Assam

Sujay Dhanagare

BA Economics (Hons.)

Mathematics and Social Sciences

Maharashtra

Aayush Soni

BSc Mathematics (Hons.)

Mathematics

Maharashtra

Yajushi Khurana

BSc Physics (Hons.)

Physics and Biology

Delhi

Pratik Apshinge

BSc Maths (Hons.)

Mathematics

Maharashtra

Anand Waghmare

BSc Physics (Hons.)

Physics and Mathematics

Maharashtra

Aasim Ansari

BA Economics (Hons.)

English and Mathematics

Nepal

Ninisha Barman

BSc Biology (Hons.)

Biology and English

Assam

Heer Shah

BSc Physics (Hons.)

Physics, Maths, English, Eco

Gujarat

Nabaraj Mahanta

BA Geography (Hons.)

English, Social Sciences, Geography

Assam

Devshuvam Banerji

BSc Biology (Hons.)

Biology and Chemistry

West Bengal

Gaurav N. Tripathi

BA Pol Sc. (Hons.)

Social Sciences, Hindi and Geo

Uttar Pradesh

Pritam Chandra

BSc Maths (Hons.)

Maths and Computer Sc

West Bengal

Shashwat Goyal

BSc Biology (Hons.)

Biology

Delhi, NCR